logo
Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 ตอนที่ 1-48 พากย์ไทย ซับไทย [อนิเมะพากย์ไทย]

คะแนน : 3.7

ความละเอียดภาพ : HD

ปีที่ฉาย : 2018

ประเภท : Action (ต่อสู้) Drama (ดราม่า) Fantasy (แฟนตาซี) Horror (สยองขวัญ)

เรื่องย่อ "นูระ หลานจอมภูต" นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ "กลุ่มนูระ " ซึ่งปกครองโดย " นูราริเฮียง" จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้..
ตอนของ "Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 ตอนที่ 1-48 พากย์ไทย ซับไทย"

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 01 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 02 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 03 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 04 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 05 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 06 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 07 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 08 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 09 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 13 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 14 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 15 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 16 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 17 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 18 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 19 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 20 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 21 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 22 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 23 ซับไทย

Nurarihyon no Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 ตอนที่ 24 ซับไทย

Facebook Page
กำลังโหลด...